Використання сучасних методів навчання на заняттях гуртка англійської мови у початковій школі

 
Вступ
Темою дослідницької роботи є: «Використання сучасних методів навчання на заняттях гуртка англійської мови у початковій школі». Актуальність роботи полягає в тому, що на сучасному етапі розвитку шкільної освіти однією з найбільш актуальних проблем, що вимагає нових шляхів вирішення, є необхідність якісного поліпшення знань англійської мови. Основні функції іноземної мови як навчального предмету полягають у розвитку загальної мовної здібності вихованця, у формуванні та розвитку зд ...
27 янв 2015 {244 просмотра}
Розділ 1 Сучасні методи навчання на заняттях гуртка англійської мови у школі І ступеня
1.1. Метод гри в розвитку усного мовлення на заняттях гуртка англійської мови Про навчальні можливості використання грального методу відомо давно. Багато вчених, що займаються методикою навчання іноземних мов, справедливо звертали увагу на ефективність використання ігрового методу. Це пояснюється тим, що в грі проявляються особливо повно, а часом і несподівано здібності будь-якої людини, а дитини особливо. Саме гра може виконувати виняткову роль посилення пізнавального інтересу, полегшення ск ...
27 янв 2015 {682 просмотра}
Розділ 2 Використання мультимедійних технологій на заняттях гуртка англійської мови
2.1. Метод використання комп'ютерних технологій у навчанні учнів Застосування інформаційно-комунікаційних технологій дозволяють значно підвищити ефективність процесу навчання іноземної мови. Використання мультимедійних програм при навчанні лексики особливо актуально на заняттях гуртка англійської мови в сучасній школі. Мультимедіа дозволяє одночасно проводити операції з нерухомими зображеннями, динамічними зображеннями (відеофільмами, анімованими графічними образами), текстом і звуковим суп ...
27 янв 2015 {789 просмотров}
Висновки
Вправи залишаються провідним засобом у досягненні головної мети навчання іноземної мови - формуванні комунікативної особистості, здатної задавати питання, висловлювати свою думку, розповісти про події в минулому, сьогоденні або майбутньому, інакше кажучи, особистості, здатної до спілкування. В даний час стало питання про підвищення рівня освіти, що призвело до використання нових активних методів навчання. У цій роботі були розглянуті такі методи, як гра, метод розучування пісень, римівок і вірш ...
27 янв 2015 {466}
Використана література:
1. Азімов Є.Г Словник методичних термінів (теорія і практика викладання мов)/Е.Г. Азімов, О.М. Щукін. - СПб: Златоуст, 1999. 2. Алексєєва М.Ю. Розвиток творчого мислення молодших школярів засобами арт-терапії (на матеріалі навчання іноземної мови). Дис. канд. пед. наук. - Курськ, 2007. - 244 с. 3. Аникеева Н.П. Психологічний клімат у колективі: наукове видання/Н.П. Аникеева. - М.: Просвещение, 1989. - 223 с. 4. Бочарова Л.П. Ігри на уроках англійської мови на початковій і середній ступені нав ...
27 янв 2015 {380}