Висновки

 
 

Висновки
Вправи залишаються провідним засобом у досягненні головної мети навчання іноземної мови - формуванні комунікативної особистості, здатної задавати питання, висловлювати свою думку, розповісти про події в минулому, сьогоденні або майбутньому, інакше кажучи, особистості, здатної до спілкування. В даний час стало питання про підвищення рівня освіти, що призвело до використання нових активних методів навчання.

У цій роботі були розглянуті такі методи, як гра, метод розучування пісень, римівок і віршів, а також використання комп'ютерних технологій та мережі Інтернет. Суть цих методів полягає в тому, щоб зробити учнів активними учасниками освітнього процесу, підвищити їх мотивацію, зацікавити їх досліджуваним предметом. Як показує практика, все це призводить до підвищення рівня оволодіння іноземною мовою, що в даний час особливо важливо, у зв'язку із збільшеними вимогами до випускників. Від уміння керівника гуртка правильно організувати заняття і грамотно вибрати ту чи іншу форму його проведення залежить багато в чому ефективність навчального процесу. Сучасному педагогу важко не загубитися у прийомах і засобах навчання і найбільш важливим завданням для нього є виділення найбільш ефективних, творчо-спрямованих. Яскравість, образність, фантазія у віршах для дітей пробуджують у них інтерес до іноземної мови.

Розучування віршів - активний прийом поповнення словникового запасу дітей. Ритмічний і мелодійний малюнок віршів, чітка рима і повторюваність мовних одиниць значно полегшують і прискорюють засвоєння і закріплення лексики. В ході написання роботи ми докладно вивчили проблему використання ігрової діяльності на заняттях гуртка англійської мови в молодшому шкільному віці, виявили її позитивний вплив на засвоєння, відпрацювання і повторення навчального матеріалу. Розглянули різні вимоги до ігор, виявили необхідність врахування віку дітей, їх інтересів, а також правильність підходу по залученню кожної дитини в гру. Крім того, ми розглянули різні види класифікацій, і переконалися на практиці, що існує величезна кількість різноманітних ігор та ігрових методик, яких часом важко класифікувати по одному-якою ознакою. З точки зору організації словесного матеріалу гра не що інше, як мовленнєва вправа - століття високих технологій. У керівників гуртків з'явилася можливість використовувати на заняттях різні технічні засоби, такі як комп'ютер, відео та аудіо апаратуру, супутникове телебачення, Інтернет і багато іншого. А це дозволяє зробити уроки іноземної мови більш цікавими і продуктивними, підвищити в учнів мотивацію до вивчення іноземної мови. Адже використовуючи новітні технічні засоби, учні не просто вивчають іноземну мову, але й можуть повноцінно його використовувати, наприклад, спілкуючись із закордонними однолітками, як по електронній пошті (що дозволяє учням тренуватися в листі), так і, використовуючи веб-камеру (що дозволяє учням тренуватися в говорінні). Нетрадиційні форми проведення уроків дають можливість не тільки підняти інтерес учнів до досліджуваного предмета, а й розвивати їх творчу самостійність, навчати роботі з різними джерелами знань. Такі форми проведення занять "знімають" традиційність уроку, оживляють думку. Однак необхідно відзначити, що занадто часте звертання до подібних форм організації навчального процесу недоцільно, так як нетрадиційне може швидко стати традиційним, що, в кінцевому рахунку, призведе до падіння в учнів інтересу до предмета. Создан 27 янв 2015