Використана література:

 
 

Використана література:
 

 


1. Азімов Є.Г Словник методичних термінів (теорія і практика викладання мов)/Е.Г. Азімов, О.М. Щукін. - СПб: Златоуст, 1999.

2. Алексєєва М.Ю. Розвиток творчого мислення молодших школярів засобами арт-терапії (на матеріалі навчання іноземної мови). Дис. канд. пед. наук. - Курськ, 2007. - 244 с.

3. Аникеева Н.П. Психологічний клімат у колективі: наукове видання/Н.П. Аникеева. - М.: Просвещение, 1989. - 223 с.

4. Бочарова Л.П. Ігри на уроках англійської мови на початковій і середній ступені навчання// Іноземні мови в школі. № 3 - 1996 - 27 с.

5. Виготський Л.М. Уява і творчість у дошкільному віці/Л.М. Виготський - СПб.: Союз, 1997. - 400 с.

6. Гальскова Н.Д. Сучасна методика навчання іноземних мов: Посібник для вчителя. М.: АРКТИ, 2003, 192 с.

7. Дьяченко Н.П. Вірші, римування та пісні як засіб підвищення ефективності уроку англійської мови: Н.П. Дяченко// Педагогічний вісник. - 2004, № 3. - С. 30-33.

8. Жуковська Р.І. Гра і її педагогічне значення. М., Педагогіка. - 1975.

9. Ілбін М.С. Основні теорії вправ з іноземної мови. Під ред. проф.В.С. Цетлін. - М., "Педагогіка", 1975.

10. Ільїн М.С. Про класифікацію вправ в мовній діяльності. Іноземні мови в школі. - 1961. - № 5. с. 29-34.

11. Карпіченкова Є.П. Роль віршів і пісень у вивченні англійської мови// Іноземні мови в школі. - 1997. № 5. - С. 45-46.

12. Козлов С.Н. Говоріть по-англійськи віршами. - М.: Нова школа, 1994р - 32 с.

13. Колкин Я.М., Устинова Є.С. Еналіева Т.М. Практична методика навчання іноземної мови: Учеб. Посібник для студ. філол. фак. вищ. пед. навч. закладів// 2-е вид., стер. - М.: Академія, 2004. - 264 с.

14. Лізенін С.М., Денісова Л.Г. Граматика в курсі інтенсивного навчання англійської мови в старших класах середньої школи// Іноземні мови в школе.-1992. № 5. С. 16-17.

15. Любченко О.С. Нестандартні уроки англійської мови в школі. - Ростов Н/Д.: Фенікс, 2007. - 301 с.

16. Рогова Г.В., Верещагіна І.М. Методика навчання англійської мови на початковому етапі в загальноосвітніх установах. - М.: Просвещение, 1998.

17. Рогова Г.В., Верещагіна І.М. Методика навчання англійської мови на початковому етапі в загальноосвітніх установах. - М.: Просвещение, 1988, стор 224-267.

18. Скалкін В.Л. Комунікативні вправи англійською мовою. - М., 1983. - С.17-19.

19. Соловова Є.М. Методика навчання іноземних мов: базовий курс лекцій: посібник для студентів пед. вузів і вчителів. - 3-е вид. - М.: Просвещение, 2005. - 239 с.

20. Телицин, Т.М. Використання комп'ютерних програм на уроках англійської мови/Т.Н Телицин, А.Ф. Сидоренко// Іноземні мови в школе.-2002. С.41-43.

21. Цвєткова Л.О. Використання комп'ютера при навчанні лексиці в початковій школі/Л.А. Цвєткова// Іноземні мови в школе.-2002. - № 2. - С.43-Создан 27 янв 2015