Вступ

 
 

Вступ
Темою дослідницької роботи є: «Використання сучасних методів навчання на заняттях гуртка англійської мови у початковій школі».

 

Актуальність роботи полягає в тому, що на сучасному етапі розвитку шкільної освіти однією з найбільш актуальних проблем, що вимагає нових шляхів вирішення, є необхідність якісного поліпшення знань англійської мови.

Основні функції іноземної мови як навчального предмету полягають у розвитку загальної мовної здібності вихованця, у формуванні та розвитку здібностей і бажання використовувати іноземну мову як засіб спілкування, як спосіб залучення до іншої національної культури. Всі ці функції навчального предмета реалізуються з перших кроків навчаня.

Молодший шкільний вік є найбільш сприятливим для засвоєння іноземної мови. Природна допитливість, відсутність «застиглої» системи цінностей, імітаційні здібності, відсутність психологічного бар'єру страху у використанні іноземної мови як засобу спілкування сприяють ефективному вирішенню завдань, що стоять перед керівником гуртка іноземної мови. Пріоритетними є творчі завдання, які виконуються в ігровій формі, що сприяє становленню їх здібностей і створює сприятливий психологічний клімат, полегшуючи вивчення мови. Граючи, співаючи, вивчаючи вірші та використовуючи мультимедійні технології, діти легко засвоюють складні поняття, стають розкутими у спілкуванні, і вивчення іноземної мови перетворюється на захоплююче заняття.

Це сприяє міцному і вільному практичному оволодінню мовою, несе в собі великий інтелектуальний та моральний потенціал.

Сучасні методи навчання розвивають довгострокову, зорову, слухову пам'ять, увагу, вимову, лінгвістичну спостережливість та самоконтроль учнів.

Успішне оволодіння іноземною мовою сьогодні - це необхідна передумова для отримання цікавої роботи в країні і за кордоном, зміцнення дружби з представниками різних країн, для продовження навчання в міжнародних вищих навчальних закладах та професійного росту в обраній області спеціалізації. Однак, на жаль, більшість шкільних програм, за винятком для спеціалізованих лінгвістичних шкіл, передбачають 1-2 уроки англійської мови на тиждень. Цього далеко не достатньо для забезпечення належного рівня знання мови при використанні традиційних методів і форм роботи на уроці. Саме тому на додаткових заняттях гуртка «Спілкуємось англійською», можна більше уваги приділити втіленню нових підходів та технологій, націлених на підвищення мотивації навчальної діяльності школярів, а відповідно і рівня володіння мовою.

 

Мета дослідження: виявити сучасні методи і прийоми, які використовуються на заняттях гуртка англійської мови, для поліпшення мотивації та зацікавленості у вивченні мови.

 

Об'єктом дослідження є  основні цілі і зміст сучасних методів активного навчання.

 

Завдання дослідження: - охарактеризувати різні види вправ як провідні засоби навчання; - розглянути такі методи активного навчання, як гра, методи комп'ютерних програм та інтернету, рими і розучування пісень, а також зміст цих методів, їх відповідність цілям навчання англійської мови.Создан 27 янв 2015