Розділ 1

 
 

Розділ 1

Сучасні методи навчання на заняттях гуртка англійської мови у школі І ступеня 

 

 

1.1. Метод гри в розвитку усного мовлення на заняттях гуртка англійської мови


Про навчальні можливості використання грального методу відомо давно. Багато вчених, що займаються методикою навчання іноземних мов, справедливо звертали увагу на ефективність використання ігрового методу. Це пояснюється тим, що в грі проявляються особливо повно, а часом і несподівано здібності будь-якої людини, а дитини особливо. Саме гра може виконувати виняткову роль посилення пізнавального інтересу, полегшення складного процесу навчання, створення умов для формування творчої особистості учнів, а також вивести професійну майстерність вчителя на рівень сучасних технологій.

Звернемося до історії виникнення ігрової діяльності. Ігрове навчання має глибокі історичні корені. Відомо наскільки гра багатогранна: вона навчає, розвиває, виховує, соціалізує, розважає і дає відпочинок. Але історично одним із перших її завдань є навчання. Не викликає сумніву, що гра практично з перших моментів свого виникнення виступає як форма навчання, як первинна школа відтворення реальних практичних ситуацій з метою їх освоєння. Ще в древніх Афінах (VI-IV століття до н.е) пафос практики організованого виховання і навчання проймав принцип змагання (агоністики). Діти, підлітки, юнаки постійно змагалися в гімнастиці, танцях, музиці, словесних суперечках, самостверджуючись і відточуючи свої найкращі якості. Тоді ж зародилися військові ігри - маневри, штабні навчання, розігрування "боїв". У Х столітті в школах серед методів навчання також популярні були змагання школярів, зокрема, в риториці. Рутинне навчання виглядало так: вчитель читав, давав зразки тлумачення, відповідав на запитання, організовував дискусії. Учні вчилися цитувати напам'ять, робити переказ, коментар, описи (ексфрази), імпровізації (схеди). Таким чином, можна стверджувати, що школяр - це "маленький дорослий", у якого починають формуватися найважливіші процеси. І дуже важливо, на наш погляд, щоб діти не відчували велике навантаження шкільної програми, а гра - здатна допомогти цьому. У формі ігрової діяльності можна завжди легко і швидко пояснити якийсь новий матеріал, відпрацювати складні моменти, прикрасити нудну рутинну щоденного навчання, і що найголовніше, зацікавити дітей у вивченні англійської мови з дитинства.

У даній роботі хотілося б представити фрагмент заняття "The ABC", з використанням гри, при закінченні вивчення англійського алфавіту. Мета даного заняття - перевірити знання, вміння, навички з теми "Англійський алфавіт". Завдання, поставлені вчителем - перевірити:вміння називати букви; вміння називати звуки; знання порядку букв в алфавіті; знання лексики на деякі букви алфавіту; навички складання раніше вивчених слів з певної кількості букв; вміння вставляти пропущені букви, при наявності сусідніх, так, щоб виходили значущі частини мови; навички написання букв англійського алфавіту; розпізнавання малих літер і заголовних букв; розпізнавати голосні і приголосні.

Як супутні завдання можна відзначити: розвиток вміння усного спілкування; розвиток умінь навчального співробітництва при виконанні колективних завдань; стимулювання інтересу учнів до вивчення англійської мови.

Гра побудована на розбитті класу на дві команди, які в подальшому виконують ряд завдань змагального характеру. Дана гра також навчає груповим видам роботи, вмінню працювати в команді. В основу гри покладено завдання на перевірку знань учнів алфавіту, написання, вимови букв і звуків, відміну голосних і приголосних, розпізнаванні слів у ряді букв, тобто практичне використання букв при написанні слів і їх вимові. Дані завдання відповідають віку, знанням та інтересам учнів. Учні проявляють більшу активність і зацікавленість у ході проведення гри, енергійні і задоволені, отримують позитивний настрій, так само як і вчитель. Крім того, можна відзначити, що інтерес до іноземної мови стає ще більшим.

Дидактичним завданням даного етапу заняття є засвоєння даного матеріалу, а також готовність учнів до подальшого вивчення англійської мови. Ще один приклад методу: на одному з занять під час мовної зарядки був використаний наступний ігровий елемент: вчитель бере невеликий гумовий м'ячик і зі словами "Let` s play with a ball and answer my questions!" Кидає його учневі і задає питання, учень, у свою чергу відповідаючи на запитання кидає м'яч назад вчителю.

Фрагменти занять з використанням ігрової діяльності являють собою систему в основному високого рівня цілісності, так як всі етапи логічні й пов'язані між собою. Ігрову діяльність можна застосовувати не тільки на основному етапі уроку. Можна вводити ігрові елементи і при перевірці домашнього завдання, і на початкових етапах заняття - це допоможе залучити всіх учнів в роботу, а також урізноманітнити хід уроку. Ще однією важливою вимогою при проведенні різного роду ігор є використання всілякої наочності. Крім того, вчитель повинен завжди пам'ятати про такі елементарні вимоги, як відповідність гри віку дітей, не можна допускати такого моменту, коли в грі задіяні не всі учні. Також потрібно впевнитися, що інструкція зрозуміла і засвоєна всіма і учні готові до здійснення ігрової діяльності.

Також не варто забувати і про те, що, обговорюючи проведену гру, оцінюючи участь у ній школярів, вчителю варто виявити такт, особливо при оцінці результатів гри. Негативна оцінка діяльності її учасників неминуче приведе до зниження активності. Бажано почати обговорення результатів гри з вдалих моментів і лише потім перейти до недоліків.

Таким чином, вивчивши роль гри у процесі навчання та розглянувши необхідність застосування дидактичних ігор на заняттях гуртка англійської мови можна зробити висновок, що навчання в ігровій формі значно полегшує процес навчання і добре розвиває усне мовлення в учнів початкових класів. Гра - чудовий спосіб змусити учнів активно працювати на уроці.

 

 

 

1.2. Методика використання віршів і рим для засвоєння мовного матеріалу

 

Як показує досвід, вчителі часто нехтують віршами і римуванням на уроках англійської мови. А в разі їх застосування звертаються лише до традиційних творів, що викликає зневажливе ставлення учнів. Або ж для багатьох викладачів вся робота зводиться до "прослуховування" і "заучування", тому учні часто навіть не розуміють сенсу завчених ними віршів. Проблема використання віршів і римівок заслуговує належної уваги на всіх ступенях навчання, починаючи з початкового, закінчуючи старшим, оскільки підвищується ефект навчання мовного матеріалу. У дітей зазвичай нестійка увага. Тому обов'язково в плані заняття необхідно передбачати види робіт, які знімають напругу, перемикають увагу дітей, викликають позитивний емоційний настрій. Розучування віршів відповідає віковим і психологічним особливостям дітей. Вони легко завчають, володіють такими ознаками, як ритмічність, звукова повторюваність. Розучування віршів доставляє дітям задоволення. А те, що пережито емоційно позитивно, надовго залишається в пам'яті, залишаючи слід у свідомості дитини. Завдяки римі легко активізуються в усному мовленні лексико-граматичні структури.

Методика використання віршів і рим

Керівник гуртка має приділяти велику увагу підбору віршів, в основу яких покладені принципи: тематичний, пізнавальний та дидактичний. Викладач знайомить дітей з біографією і творчістю поета. На дошці вже заздалегідь написані незнайомі слова з транскрипцією. Потім вчитель приступає до фонетичної зарядки. Повідомляє учням назву вірша. Читають 1 раз.

Далі вчитель просить дітей здогадатися про що йде мова. Проводить відпрацювання найбільш важких слів, словосполучень, структур. Потім організовує індивідуальне повторення слів і структур. Далі викладач просить кожного прочитати вірш. Під час його прочитання учитель підходить до кожного учня і прислухається, чи правильно він промовляє матеріал. Потім вчитель допомагає перкласти вірш на українську мову.

Потім викладач пропонує учням спробувати свої сили в перекладі даного вірша. Повідомляє, що кращі роботи помістять на стенд, і будуть виявлені переможці. Таким чином, у дітей з'являється принцип суперництва і бажання перемогти. Даний вид роботи розкриває творчі здібності дітей, прищеплює інтерес до іноземної мови. Цей вид роботи позитивно впливає на учнів. Діти із задоволенням працюють з поезією, що розвиває граматичні, лексичні навички та пам'ять. Отже, роль віршів і римівок в даний час дуже велика. Римування на заняттях англійської мови - це засіб активізації і настрою учнів на роботу, так як, виконані у вигляді віршиків або пісень, вони допомагають зняти напруженість і скутість. Поезія грає величезну роль як засіб розвитку дитячої мови і таких її компонентів, як дихання, дикція, слух, темп, вміння регулювання силу голосу. Вірші і римування також сприяють поліпшенню пам'яті.

 

 

 

1.3. Розучування пісень - метод розвитку усного мовлення школярів

 

Пісенний і музичний матеріал може успішно використовуватися не лише при навчанні аспектам мови, але і при формуванні мовної діяльності, особливо усного мовлення. На початковому етапі навчання англійської мови монологічне і діалогічне мовлення школярів дуже просте, оскільки його розвиток значною мірою залежить від розвитку їх мовленнєвої діяльності рідною мовою. Мовні кліше вводяться і заучуються дітьми цілком, без граматичного або структурного аналізу фраз або словосполучень. Принциповим моментом тут є використання автентичного мовного зразка, і тут пісні і вірші мають багато переваг перед прозовим матеріалом. Вони легко вводяться, легко запам'ятовуються, співати можна хором, що знімає психологічний прес з невпевнених у собі учнів. У дійсному пісенному матеріалі часто зустрічаються цілі фрази і окремі лексичні одиниці, характерні саме для розмовної мови. Наприклад, добре відома англійська дитяча пісенька «Hello», у приспіві якої неодноразово повторюється привітальна фраза «How do you do?» , яка вводиться в контексті пісенного сюжету зустрічі різних людей, швидко запам'ятовується і сама фраза, і ситуація, коли потрібно її використовувати. Пісня «Who is afraid of big black spiders?» вчить питально-відповідальному діалогічному спілкуванню, вмінню давати короткі відповіді, широко використовувати в побутовій розмовній мові. Широко відома пісня «Good morning!» по суті, є цілим готовим діалогом, за допомогою якого діти вчаться вітатися, питати як йдуть справи і прощатися. Дуже ефективним способом запам'ятати як запитати про час і правильно відповісти на це питання є розучування пісень «What do you do at this time?» і «What does the clock say?» . Крім того, сам процес заучування пісень напам'ять і відтворення їх на уроках спочатку хором, а пізніше і індивідуально або парами служить розвитку навички говоріння іноземною мовою. Діти охоче і легко вчать вірші та пісні, як рідною, так і іноземною мовою. Римована мова є для них звичною і більш природною, ніж проста, саме тому, що їм легше запам'ятати інформацію в римованому вигляді. Ця психологічна особливість пам'яті учнів активно використовується при навчанні їх англійської мови.

 

 

 

1.4 Використання казкового фольклору на заняттях гуртка

англійської мови

 

Використання казкового фольклору на заняттях спрямоване на підвищення ефективності діяльності учнів. Широке застосування казок сприяє формуванню лінгвістичної компетенції учнів. Зміст текстів казок сприяє розширенню активного запасу слів, які вивчаються. Драматизація казок сприяє створенню психологічного комфорту на уроці. Вони допомагають розвантажити свідомість учнів, зняти негативні емоції, створити сприятливу дружню атмосферу спілкування на уроці, яка так необхідна на уроці і вчителю, і учням. Казковий фольклор також є одним з важливих засобів морального виховання особистості. Вивчення казок захоплює дітей. Казка, в свою чергу, впливає на їх емоційний стан: знижує тривогу і негативні прояви, даючи поживу для сприйняття, співпереживання і спілкування з улюбленими героями, для їх власної творчості. Використовуючи казки на заняттях, учні знайомляться з героями, традиціями, знаходять спільне з українськими казками. У цьому процесі важливо використовувати автентичний матеріал. За допомогою казки вчитель може розвивати практично всі навички та вміння, навчити передбачати, розповідати про її зміст. Поряд з цим важливо дати учням наочне уявлення про життя, традиції, мовні реалії англомовних країн. Ефективність використання казки при навчанні мовлення залежить не тільки від точного визначення її місця в системі навчання, а й від того, наскільки раціонально організована структура заняття, як погоджені навчальні можливості казки із завданнями навчання. У структурі заняття для навчання усного мовлення можна виділити чотири етапи:

-         підготовчий - етап попереднього зняття мовних і лінгвістичних труднощів;

-         сприйняття казки при первинному прочитанні - розвиток умінь сприйняття інформації;

-         контроль розуміння основного змісту;

-         розвиток мовних навичок і умінь усного мовлення.

Підготовча робота:

Учням повідомляється назва казки і пропонується здогадатися, про що буде вона. Потім вводиться нова лексика, яка необхідна для розуміння казки і призначена для активного оволодіння. Нова лексика вводиться перед прочитанням кожного акту. Особлива увага приділяється фразеологізмам, проводиться країнознавчий коментар. Перед читанням кожної частини (акта) учні отримують установку:

-         Хто головний герой;

-         Як ми до нього ставимося;

-         Що він зробив;

Перевірка розуміння основного змісту:

Спочатку учні відповідають на питання, поставлені перед учителем перед прочитанням. Потім можна використовувати вправи типу: Обери правильну відповідь , Розташуй пропозиції в логічній послідовності та інші. Комунікативне говоріння можна стимулювати за допомогою різних завдань.

-         опиши головного героя;

-         розіграйте діалоги між героями;

-         прокоментуйте поведінку героя;

-         які ідіоми ми будемо використовувати, описуючи героя;

Елементи казок також широко використовуються для навчання фонетики на початковому рівні навчання.

Широко використовуються на сучасних заняттях гуртка англійської мови так звані «fractured fairy tales» або «фрагментовані казки». Такі казки створюються на основі традиційних казок. Вони видозмінені найнесподіванішим способом, так щоб представити стару казку в новому смішному і гумористичному вигляді. Наприклад, можна змінити героїв, хід подій, додати більш сучасну лексику. У підсумку виходить кумедна пародія, що користується інтересом у учнів. Зазвичай учнем пропонується список добре відомих казок таких, як «The Three Bears» і т.д. Використовуючи знайомих героїв з казок, добре відомі сюжети, діти створюють «фрагментовані» версії казок . Так можна змінити місце і час дії, сюжет, послідовність подій, ввести в казку героїв інших оповідань, мультфільмів. Такий вид діяльності рекомендується використовувати на 3 або 4 ступені навчання мови і в школах з поглибленим вивченням англійської мови у початковій школі.Создан 27 янв 2015