Використання сучасних методів навчання на заняттях гуртка англійської мови у початковій школі

 Даний посібник створено на основі програми гуртка «Спілкуємось англійською» для початкового рівня навчання. Посібник складається з вступу, основної частини (теоретичної та практичної), висновків та списку використаної літератури.

У вступі розкривається актуальність посібника, мета та його завдання, роз’яснюється структура його змістовного наповнення. Основна частина (теоретична) побудована на визначенні сучасних методів навчання на гурткових заняттях англійської мови. У практичній частині, відповідно до сфер та тематики спілкування гуртка розроблено план гурткових занять по темам. Кожна тема містить план-конспект заняття та відеоролик. Також авторами-упорядниками розроблені тексти з завданнями для читання та аудіювання, що містять необхідний лексичний та граматичний матеріал відповідно до вікових особливостей школярів. Розробки занять побудовані на основі використання ІКТ та сучасних методів навчання (гри, вивченні віршів та пісень), що сприяють кращому засвоєнню іноземної мови та відповідають цілям навчання.

Автори-упорядники: Григоренко Тетяна Володимирівна

                                  Хільченко Оксана Валентинівна